Adomynės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia

 

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia yra Kupiškio rajone, Adomynės kaime, 8 km į šiaurės vakarus nuo Svėdasų, Aluočio (Jaros dešiniojo intako) kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1921 metais.  Jonavos dvaro (taip iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vadinama Adomynė) savininkas Žurauskas 1826 m. pastatė koplyčią. Ilgainiui dvaras ir koplyčia sunyko. Per Pirmąjį pasaulinį karą kunigo Liudo Kaulakio rūpesčiu dvare įrengta koplyčia. Joje laikytos pamaldos. Dvaro savininkas Adomas Vilėniškis ir kunigas Juozas Vilėniškis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo rūpintis bažnyčios statyba. Kuriamai parapijai padovanota 30 ha žemės, ūkio trobesiai ir pusė dvaro rūmų. 1921 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (24x12 m) su bokšteliu. Įrengti 5 registrų vargonai, 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Prie bažnyčios pastatyta medinė varpinė. 1928 m. įkurta parapija. 1944 – 1949 m. Adomynėje klebonavęs Jonas Jatulis (1908 – 1989) 1949 m. buvo suimtas ir ištremtas (1957 m. grįžo į Lietuvą). Šventoriuje palaidotas kunigas Steponas Pelešynas (1908 – 1984), 1950 – 1956 m. Sibiro tremtinys.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!