Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia

 

Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia yra Kupiškio rajone, Antašavos miestelyje, prie Vabalninko – Kupiškio kelio. Medinė. Pastatyta 1862 m. Netradicinių formų. Papyvesyje (taip iki XVIII a. pabaigos vadinta Antašava) dvaro savininkas Jackus Antašauskis kapinėse 1793 m. pastatė medinę bažnyčią. Jo rūpesčiu pastatyta mūrinė klebonija (architektas Mykolas Šulcas). Pradėtos naujos bažnyčios statybą sutrukdė 1812 m. karas. Klebono Albino Rubavičiaus iniciatyva 1862 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia (buvo Vabalninko filija). 1870 m. – mūrinė varpinė. 1905 m. pristatyta zakristija. 1906 m. įkurta parapija. 1927 m. bažnyčia gavo 8 ha žemės Salamiesčio dvare, vėliau buvo sukeista – gauti 8 ha prie Antašavos. 1928 – 1940 m. klebonavęs Juozapas Čepėnas (1880 – 1976) atnaujino ir išdažė bažnyčios vidų. Bažnyčia netradicinių formų (stogo kampuose stiebiasi du masyvūs bokštai), stačiakampio plano (20x10 m), vienanavė. Šventoriuje yra mūrinė varpinė, senos kapinės.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!