Lietuvos karių kapai

 

Šiose kapinėse palaidoti 60 Lietuvos karių, žuvę 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovose su bolševikais Kupiškio apylinkėse. 

Pagerbiant žuvusius karius, 1927 m. gegužės 15 d. Kupiškio visuomenės ir organizacijų atstovai, Kupiškio šaulių būriui pavedė rūpintis paminklo statymu.

Kupiškio šaulių būrio susirinkime buvo išrinkta 3 asmenų komisija: pirmininkas – mokytojas Puodžiūnas, sekretorius – mokytojas Justinas Vaičaitis, ir mokyklos direktorius Vincas Eidukas. Pagal komisijos parengtą ir skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus pataisytą projektą, paminklas Lietuvos kariams Kupiškio kapinėse pastatytas 1929 m.

1929 m. spalio 2 d. įvyko paminklo atidengimo ir pašventinimo iškilmės. Jų metu vyko pamaldos, iškilminga eisena į kapines. Paminklą pašventino Pandėlio klebonas Mikalojus Šeižys-Dagilėlis dalyvaujant daugiau kaip 20 kunigų.

Lėšas aukojo vietos ir aplinkinių kaimų gyventojai, Lietuvių katalikių moterų draugijos, Šaulių būrio, „Pavasario“ sąjungos, Vilniui vaduoti sąjungos Kupiškio skyriai.

Apie 1951 m. sovietų valdžiai nepavykus paminklo nugriauti (paminklo pamatas įleistas 2 metrus į žemę), paminklo įrašus ir simbolius užtinkavo, kryžių nugriovė, o laiptelius užbetonavo. 

Šalia karių kapų palaidoti trys 1941 m. birželio sukilimo dalyviai – Vincas Aleksynas, Vytautas Alešiūnas žuvę 1941-06-24 netoli Šepetos k. Kupiškio r. ir Danielius Kulikauskas 1941-06-25 nužudytas sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių prie Panevėžio cukraus fabriko.

1989 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kupiškio taryba, vadovaujama architekto Algio Graužinio, paminklą restauravo ir 1989 m. birželio 14 d. paminklas buvo atidengtas bei pašventintas. Paminklą pašventino Kupiškio dekanas, monsinjoras Klemensas Gutauskas

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!