Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Kupiškio rajone, Palėvenėlės kaime, Lėvens dešiniajame krante, prie kelio į Alizavą. Mūrinė. Pastatyta 1803 m. Klasicistinė, su baroko elementais. 1769 m. pastatyta medinė koplyčia. Jai sudegus, dvaro savininkas Kazimieras Moigis 1803 m. pastatė mūrinę bažnyčią. 1851 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1864 – 1904 m. Palėvenėlėje kunigavo Domininkas Šafranas, 1917 – 1920 m. – teologijos ir filosofijos mokslų daktaras Simonas Šultė (abu palaidoti šventoriuje). 1910 m. bažnyčia suremontuota, primūryta zakristija. Per Pirmąjį pasaulinį karą apdaužyta. Po karo suremontuota, pristatyta zakristija. Iki 1926 m. Palėvenėlė buvo Kupiškio parapijos filija. 1923 – 1926 m. filialistas Stanislovas Baltrimas atnaujino bažnyčią, perdengė stogą, baigė statyti ūkinius trobesius, išrūpino Palėvenėlei parapijos teises. Pirmasis klebonas Antanas Pauliukonis 1926 – 1929 m. išdažė bažnyčią, perdengė varpinę. Klebonas Kazimieras Pukenis 1932 – 1935 m. įsigijo bažnytinio inventoriaus, išmūrijo tvartą, klojimą. 1941 – 1947 m. klebonavo Bronius Jareckas. Jis atstatė per karą nuverstus bokštelius, 3 altorius, apdengė klebonijos stogą. Bažnyčia klasicistinė, su baroko elementais, halinė (18,8x10,3 m), vienanavė, su 2 bokšteliais. Įrengti 3 altoriai. Šventorius akmens mūro, tvoros vartuose stovi originali varpinė, pastatyta 1803 m.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!